Rykten

Att glömma sin laddare och inte hitta en som har rätt format är jobbigt för alla. I framtiden kan det dock bli betydligt mer ovanligt, om Apple byter till USB C. Nya rykten, i form av en bild på ett kinesiskt forum, visar nämligen på att de nya Apple laddarna kan komma med denna kompatibilitet. 

Att Apples laddare börjar stödja USB C är inte otroligt, däremot är det oklart om båda sidor av laddaren kommer ha samma ingång. I värsta fall kan det med andra ord vara så att Iphones inte kan laddas med USB C, utan att kabeln endast kan kopplas in i adaptern. 

Apple kan byta format på laddningskablar 

Om Apple verkligen skulle byta laddningskablar, vilket bland annat The News Minute rapporterar, skulle de innebär ett stort framsteg för alla mobilanvändare. I dagsläget är det nämligen svårt att dela mobilladdare, då det finns flera olika format mellan tillverkarna. 

I dagsläget används USB C av många Androidtillverkare, främst bland de senaste modellerna. Samsung, en stor konkurrent till Apple har bland annat använt USB C till alla sina senaste modeller. 

Tips! Ryktena om Apples byte till USB C är ännu mycket oklart, därför kommer troligtvis inte förändringen ske i år, om ens ryktena är sanna. 

Om ryktena stämmer är ännu oklart. Apple har inte besvarat ryktena och det har inte tillkommit ytterligare bevis. Hittills är dock bevisen för Apples övergång till USB C väldigt begränsade då bilderna även omgärdas av vissa oklarheter. 

Gemensamma laddare gynnar användarna 

Det har länge diskuterats hur mobiltillverkarna skulle kunna enas om ett format för laddare. Ett gemensamt system för laddning skulle ge betydligt mer flexibilitet för användarna och avsevärt förenkla för laddare på bussar och stationsbyggnader. 

I dagsläget finns det en viss enighet kring laddarna, där Apple använder ett format och Android tillverkare ett annat. Förhoppningen är dock att detta ska förändras inom en snar framtid.