Två telefonmaster med blå himmel i bakgrunden.Andelen abonnemang som använder 5G-nätet ökar stadigt. Men fortfarande är det 4G-nätet som dominerar. Foto: Aayan Arts/Shutterstock.com

Mobilnät

Enligt Post- och telestyrelsens rapport Svensk telekommarknad 2021 är det över en miljon abonnemang som har använt 5G-näten år 2021. Men det är fortfarande långt kvar tills de utbredda 4G-näten ersätts.

En miljon abonnemang använde 5G under 2020, vilket är fyra gånger så många som föregående år. Men tittar man på mobilnätsanvändningen i stort är andelen 5G-användare fortfarande mycket liten. Över 95 procent av all mobil datatrafik gick genom 4G-näten.

Den totala datatrafiken i mobilnäten ökade skarpt under 2021, närmare bestämt med nästan 30 procent. Men det är ändå en något lägre ökning än under 2020.

3G får fortsatt ge vika för 4G

Något som rapporten också visar är att mobilsamtal flyttas över från 3G-näten till 4G-näten. Detta är ju en förväntad utveckling i och med att de äldre näten börjar stängas ner. Främst är det 2G som står på tur att stängas ner, men därefter är det kanske dags att avveckla 3G-nätet.

Det totala antalet samtalsminuter ökade också något under 2021, dock inte lika mycket som 2020.

Abonnemang på fast telefoni minskar

Föga förvånande minskar även abonnemang på fast telefoni stadigt. Under 2021 fanns det 1,3 miljoner abonnemang på fast telefoni, vilket är en minskning med 15 procent. Av dessa abonnemang var 71 procent abonnemang på ip-telefoni. Det är alltså fast telefoni som går via bredband.

Andelen hushåll med abonnemang på fast telefoni var förra året 15 procent, jämfört med 20 procent året innan dess. Endast 4 procent av hushållen har fast telefoni via kopparnätet.

Telia dominerar inom fast telefoni

Telia har överlägset störst marknadsandel inom fast telefoni med 41,6 procent. Därefter följer Tele2 med 16,3 procent, Telavox med 12,9 procent och Telenor med 6,7 procent. Resterande andel tas upp av drygt 100 övriga leverantörer.

Intäkterna från fast telefoni minskade med 16 procent under 2021.