USB-kablar till smartphones i olika färger. Två smartphones och en bärbar mobilladdare.För att minska den stora mängd elektroniksopor som vi förbrukar vill EU-parlamentet se ett lagförslag om gemensamma mobilladdare senast i juli 2020. Foto: Suphaksorn Thongwongboot/Shutterstock.com

Lanseringar

En stor majoritet av EU-parlamentarikerna röstade ja för hårdare regler för att minska mängden elektroniksopor. I Europa genererar varje enskild individ mer än 16 kilo elsopor, skriver mobil.se.

För att minska den stora mängden elektronikavfall har en stor majoritet av EU-parlamentarikerna röstat ja till att införa hårdare regler när det gäller elektroniksopor. Utfallet blev 582 ja-röster, 40 nej-röster och 37 nedlagda röster. 

Över 16 kilo elsopor per person

Elektroniksopor är ett stort miljöproblem. Enligt uppgifter ska varje individ generera över 16 kilo elsopor varje år i Europa. Att konsolidera laddtekniken bland olika elektroniska produkter var ett av EU-parlamentets förslag. Det ska bland annat leda till att behovet av individuella laddare till smartphones minskar.

Valfriheten för tillverkarna att använda sig av färre olika laddalternativ har lett till en stor minskning under de senaste tio åren. Dessvärre har det inte minskat i den mängd man hoppats på för att nå önskvärda resultat. Enligt EU-parlamentet behöver det ske en drastisk minskning av mängden elavfall per person.

Lagförslag på standardiserade mobilladdare

EU-parlamentet har därför gett EU-kommissionen i uppdrag att ta fram ett förslag på tuffare regler som ska minska elektroniksoporna från smartphones. Senast i juli 2020 vill EU-parlamentet se ett lagförslag om gemensamma mobilladdare. 

Planerna på att införa en allmän laddstandard har funnits länge. Om det skulle införas ett lagförslag om en gemensam laddstandard kommer mobiltillverkarna att behöva ta fram en gemensam teknik för att ladda smartphones. Dock har merparten av mobiltillverkarna under de senaste åren valt att använda USB-C som standard för mobiltelefoner.

Apple sågar förslaget

Apple har satt sig på tvären och vänt sig mot förslaget. Enligt Apple skulle det minska deras möjligheter att utveckla tekniken. För Apple skulle detta medföra stora kostnader för företaget. Dessutom säger Apple att det skulle irritera kunderna.

Samtidigt har Apple haft gott om tid på sig att utveckla tekniken så att även deras mobiltelefoner kan använda de vanligaste laddarna av usb-standard som alla andra tillverkare använder.