En av de Androidtelefoner som använder Googles program. Foto: PixieMe / Shutterstock

Granskningar

Google får betala en rekordsumma för hanteringen av operativsystemet Android. Böterna utdelades av EU-kommissionen som en följd av ett missbruk av sin dominerade ställning. 

Böterna är ett resultat av att Google förinstallerat tjänster som de själva utvecklat på telefoner, vilket ska ha gett negativa effekter på konkurrensen.

Den nya rekordboten för Googles moderbolag Alphabet blir närmare 44 miljarder kronor. För företaget motsvarar dock summan bara två veckors omsättning. 

Google får återigen böter

Google som hanterar operativsystemet Android, som är det mest populära operativsystemet för smarta telefoner är inte ovana vid att få betala stora böter. 

Så sent som förra året fick Google betala kring 25 miljarder kronor för att ha favoriserat sina egna tjänster i deras sökmotor. De nya böterna är dock nästan dubbelt så stora och innebär en hård smäll för Google. 

Beslutet innefattar även ett krav på Google att sluta kräva att tillverkare förinstallerar Chrome och Google sök för att kunna använda Google Play. Detta rapporterar The Verge. I dagsläget har otaliga Android-användare Googles tjänster just tack vare att de är förinstallerade. 

Det kan dock diskuteras hur stor skillnad beslutet kommer att ha, då Google har en dominerande ställning inom sökmotorer och används av många miljoner varje dag. 

Android tidigare ansett som ett öppet operativsystem 

Det råder onekligen meningsskiljaktigheter kring böterna. Vissa anser att Android fortfarande utgör ett väldigt konkurrensvänligt operativsystem tack vare dess stora tillgänglighet och stora utbud av applikationer. 

Inte helt oväntat säger sig även Google anse att böterna är felaktiga. I ett uttalande säger man att Android har gett en större valfrihet till alla, och att operativsystemet har skapat en robust konkurrens. 

Tänk på! Google anser sig i motsats till EU:s beslut ha främjat fri konkurrens och kommer därför överklaga beslutet om böter. 

Med det sagt kommer även Google att överklaga de böter som EU utdelat, hur lång tid det tar innan det slutgiltiga beskedet är dock oklart.