Granskningar

I samband med att du använder en mobiltelefon utsätts du för strålning. Av den anledningen vill många köpa en mobiltelefon med så låg strålning som möjligt, utan att för den delen tumma på kvaliteten. Vi har här sammanställt en lista på några av marknadens bästa mobiler med lägst strålning.

Hur mycket strålning en mobiltelefon ger ifrån sig skiljer sig åt mellan olika modeller. För att du ska utsättas för så lite strålning som möjligt gör du bäst i att välja mobiltelefon med försiktighet. Strålningen mäts i något som kallas SAR, vilket är ett värde som alla mobiltillverkare måste ta fram.

Info! SARSpecific Absorption Rate, mäter hur stor effekt som maximalt absorberas av huvudet eller kroppen per massenhet, av den strålning som avges från exempelvis en mobiltelefon. Enheten mäts i watt per kilogram. Inom EU får SAR-värdet inte överstiga 2 W/kg.

Här är sex av de bästa mobiltelefonerna på marknaden och deras SAR-värden. Den första siffran avser effekten som absorberas av huvudet. Den andra siffran avser kroppen.

  1. Sony XZ2 – 0,56 och 0,94 W/kg
  2. Samsung S9 Plus – 0,78 och 0,79 W/kg
  3. iPhone X – 0,87 W/kg 0,97
  4. Huawei Honor 9 – 1,26 och 1,26 W/kg
  5. iPhone 8 – 1,35 och 1,36 W/kg
  6. OnePlus 6 – 1,33 och 1,38 W/kg

Forskning gällande strålningens långtidseffekter är begränsade

I användandet av mobiltelefoner ger den ifrån sig radiovågor. Genom åren har det genomförts en hel del studier för att ta reda på om dessa radiovågor är skadliga för människan eller inte.

2011 klassade WHO:s, Världshälsoorganisationens, forskningsorgan för cancer, International Agency for Research on Cancer (IARC), radiovågorna som möjligen cancerframkallande. Det är den lägsta misstankegraden.

När det kommer till långtidseffekterna av att bli utsatt för radiovågor är forskningen dock något mer osäker. Underlaget som idag finns är fortsatt tunt och forskningen på hur barn påverkas är än mer begränsat.

Av den anledningen anser Strålsäkerhetsmyndigheten att man bör använda mobiltelefonen med försiktighet.