tre telekommunikationstorn mot blå himmelPTS har just presenterat sin rapport Svensk telekommarknad 2020, och här kan vi se i siffror hur våra telefoni- och bredbandsvanor förändrades under pandemiåret. Foto: Dabarti CGI/Shutterstock.com

Rapporter

I Post- och telestyrelsens rapport Svensk telekommarknad 2020 framgår det tydligt att coronapandemin påverkade våra telefoni- och bredbandsvanor. Datatrafiken i mobilnäten ökade markant jämfört med året innan och man kan för första gången även se viss trafik i de relativt nya 5G-näten. Det rapporterar Telekom idag.

Pandemin har påverkat alla delar av samhället, och därmed även hur vi lever och arbetar. Effekterna har även skapat nya behov, kanske särskilt när det gäller teknik och digital infrastruktur. I rapporten Svensk telekommarknad 2020 från Post- och telestyrelsen (PTS) får vi se i siffror hur pandemin påverkade våra telefoni- och bredbandsvanor.

Större tryck på mobilnäten jämfört med 2019

Enligt PTS mätningar var trycket på mobilnäten högre än tidigare. Datatrafiken ökade med 36 procent jämfört med 2019, där ökningen låg på 26 procent jämfört med året innan det.

Även om nästan all datatrafik fortfarande går genom 4G-näten kunde man för första gången se viss trafik även i 5G-näten.

Längre samtal men färre sms

Under 2020 ökade antalet samtalsminuter i mobilnäten med 11 procent jämfört med året innan, och det är enligt uppgift den snabbaste ökningen på flera år. Vi började alltså prata mer i våra mobiler, men däremot skickade vi färre sms – enligt PTS minskade vårt sms:ande med 17 procent under det gångna året.

PTS generaldirektör Dan Sjöblom menar att man har sett vissa av dessa trender även innan corona, men att de har förstärkts av pandemins påverkan på våra behov och beteenden överlag. Det gäller särskilt det ökade trycket på mobilnäten.När många både lever, arbetar och studerar i hemmet ökar också kraven på snabbt och stabilt bredband.

Abonnemang för fast fiberbredband ökade med 9 procent

Enlig PTS rapport ökade abonnemangen för fast bredband via fiber med 9 procent jämfört med året innan. Nu står fiber således för 3/4 av alla fasta bredbandsabonnemang. När det gäller hastighetstrender visar rapporten att mer än 80 procent av de fasta bredbanden ligger på minst 100 Mbit/s nedströms.