Regeringen vill öka återvinningen och återanvändningen av mobiltelefoner, något som deras egen utredare säger nej till för att det är för komplicerat. Det är bättre att lägga ansvaret på producenterna. Foto: Maxx-Studio/Shutterstock.com

Rapporter

Per Bolund vill införa pant på mobiler och surfplattor, trots att regeringens utredare anser att pant på småel är för komplicerat. Pant på småel löser bara en del av de identifierade problemen och utredarna tror på andra lösningar, skriver Ny Teknik.

Gunnar Fredriksson, regeringens särskilde utredare, fick i uppdrag att ta fram ett nationellt system för pant på småel som bland annat mobiler och surfplattor. 

Öka återvinningen och återanvändningen

Målet med uppdraget är att öka insamlingen, återvinningen och återanvändningen av elavfall för att bidra till ett mer resurseffektivt och giftfritt kretslopp och en cirkulär ekonomi. Men enligt utredarna finns det bättre lösningar än pant på småel.

Enligt Gunnar Fredriksson är pant på småel för komplicerat att införa. I stället anser han att producenterna av småel borde få ett utökat ansvar.

Kräv större ansvarar av producenterna

Ett utökat ansvar kan enligt förslaget innebära att producenterna själva får ansvara för att ta fram åtgärder för att få konsumenterna att lämna in småel i butikerna. Producenterna får ta fram åtgärder för hur de sorterar ut det som kan återvinnas och det som kan återanvändas. 

Grovt räknat skulle ett sådant system innebära att en mobiltelefon blir cirka 30 till 40 kronor dyrare, enligt Gunnar Fredriksson.

Trots nej från utredare vill Bolund ändå införa pantsystem

Enligt Gunnar Fredriksson finns det många konsumenter som inte vill lämna in sin mobil eftersom den innehåller personlig information, vilket är en av utmaningarna till att få människor att återvinna mobiler. Även elektronikbranschen välkomnar ett större producentansvar i stället för att införa ett krångligt pantsystem.

Men Per Bolund vill ändå införa ett pantsystem. Krav på pant på småel finns i januariavtalet och man kommer fortsätta att köra på det spåret trots att det enligt utredaren är för komplicerat. Ett pantsystem skulle innebära att man tar till vara på flera miljoner mobiltelefoner som ligger och skräpar i byrålådorna.

Utredaren Gunnar Fredriksson anser att man bör börja med att bara införa pant på mobiler till en början om regeringen vill gå vidare med ett pantsystem. Förslaget innebär att säljare får utfärda ett pantbevis på en ny telefon. Beviset ger hundra kronor tillbaka när man lämnar tillbaka en gammal mobil. Enligt Gunnar Fredriksson skulle regeringen kunna införa ett pantsystem redan januari 2023 om regeringen väljer den linjen.