Huawei kom ut som vinnare på den kinesiska marknaden. Foto: Ismail Sadiron / Shutterstock.

Rapporter

Smartphone-marknaden tros ta ett steg tillbaka under 2018. Under de föregående åren har försäljningen av smartphones ökat snabbt, vilket har gjort att många företag satsat enorma summor på forskning och utveckling. 

De försämrade förhållandena på smartphone-marknaden gör nu att två av LG:s underdivisioner drar ner både försäljningsprognoser och minskar sina investeringar i marknaden. Detta trots att den kinesiska marknaden återhämtat sig och efterfrågar många miljoner enheter. 

Den minskade efterfrågan kan innebära problem för de mindre tillverkarna, då de måste ställa om sina försäljningsprognoser med kort varsel. 

Kinesiska marknaden återhämtar sig 

Tidigare i år rapporterades det att den största marknaden för smartphones i världen, Kina tappade allt mer. I slutändan av kvartalet konstaterades det att efterfrågan på telefonerna minskat med 21 procent, till rekordlåga 91 miljoner enheter. 

Under det andra kvartalet vände dock den negativa trenden, vilket rapporterades av bland annat IDG. Efterfrågan steg till 100 miljoner enheter, vilket innebar en ökad försäljning för de flesta mobiltillverkarna. 

Tänk på! Den kinesiska smartphone-marknaden har återigen ökat och efterfrågade 100 miljoner enheter under andra kvartalet. 

Störst skillnad gjorde det dock för Huawei som under kvartalet tog sin största marknadsandel hittills. Företaget har i dagsläget 27 procent av marknaden, vilket gör dem till marknadsledande i Kina. 

Fortsatt nedgång på mobilmarknaden globalt 

Trots den ökade efterfrågan i Kina förväntas alltså en minskad efterfrågan på hela marknaden. 

Nedgången tros inte bero på minskad köpkraft inom en specifik marknad, utan snarare det faktum att folk behåller sina telefoner under en längre tid enligt SvD. Utöver det ser man att mindre köpstarka marknader håller sig till gamla telefoner då man anser att smartphones är för dyra. 

Hur stor nedgången kommer att bli är svårt att förutsäga, troligtvis kommer det dock göra stor skillnad för telefontillverkarna. Flera små tillverkare tros mötas av ekonomiska problem till följd av den mättade marknaden.