Lanseringar

Socialdemokraterna vill införa pant på mobiltelefoner. Syftet är att återvinna grundämnen i telefonen. Kritiker menar dock att det är mer miljövänligt att återanvända telefonerna istället för att återvinna några få ämnen.

I måndags kom Socialdemokraterna med förslaget om att införa pant på mobiltelefoner och annan elektronik. Man vill minska antalet mobiltelefoner som ligger och skräpar. Genom att ta tillvara på telefonerna kan man återanvända guld, silver och kobolt och därmed minska gruvbrytningen.

Redan 2014 kom Miljöpartiet med ett liknande förslag. Då hänvisade man till att det ligger omkring 25 miljoner mobiltelefoner och skräpar i folks byrålådor. Att införa en pant skulle få fler att lämna in gamla telefoner.

– Det finns mer guld per kilo i mobiltelefoner än i guldmalm. Vi har inte råd att låta gamla mobiltelefoner ligga i byrålådorna, säger Åsa Westlund, Socialdemokraternas miljöpolitiska talesperson, till Aftonbladet.

Pantsystemet måste utformas med branschen

Hur Socialdemokraternas pantsystem skulle se ut är inte spikat. Men tanken är att man betalar en pantavgift i samband med sitt mobilköp. Den summan får man sedan tillbaka när man återlämnar telefonen.

Åsa Westlund säger att pantsystemet måste utformas tillsammans med branschen.

Något förslag på pantavgift har Socialdemokraterna inte tagit fram än.

Expert kritiserar Socialdemokraternas pantsystem

Att införa pant på mobiltelefoner mottas med kritik från batterikonsulten Hans Eric Melin.

Han menar bland annat att det är mer miljövänligt om man återanvänder hela telefonen istället för att bara återvinna grundämnena.

– Det är ett utslag av att de inte förstår hur stor återbruksmarknaden redan är. När man inte förstår det så lägger man i stället ett förslag som bara skrapar på ytan och som inte är förankrat i hur flödena ser ut. Folk har definitivt telefoner i byrålådan men allt större andel går till länder där man kan förbereda dem för att säljas igen, säger Hans Eric Melin, till Ny Teknik.