Närbild på mobilskärm med ikoner för olika appar.Nya säkerhetskrav kommer göra det lite svårare att skaffa eller förnya mobilt BankID. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock.com

Säkerhet

Att skaffa mobilt BankID eller förnya ditt befintliga kommer från och med september bli något svårare. De nya reglerna införs för att förbättra säkerheten, och de kräver att du har ett pass eller nationellt id-kort samt en mobiltelefon med NFC–funktion. Det skriver Mobil.se.

Om du är på väg att skaffa eller förnya mobilt BankID finns det nya regler att hålla koll på. För att aktivera ditt BankID måste du från och med september scanna ditt pass eller nationella id, vilket alltså både kräver en mobil som har stöd för NFC (Near Field Communication) och någon av dessa id-handlingar.

Det går inte att identifiera sig med körkort

Du kan inte använda ditt körkort för att identifiera dig och aktivera ditt mobila BankID eftersom det inte finns någon NFC-funktion, och det är just kravet på NFC som är en av de allra viktigaste delarna i de uppdaterade säkerhetskraven.

Har du varken pass eller nationellt id-kort i dagsläget måste du alltså skaffa det för att få tillgång till mobilt BankID, vilket du gör hos Polisen.

Du identifierar dig direkt i appen

När du skaffar nytt eller förnyar mobilt BankID sker en kontroll av din identitet direkt i appen. Identitetskontrollen gäller alla som utfärdar mobilt BankID och måste ske enligt krav från DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).

Tillvägagångssättet för hur du skaffar ett nytt mobilt BankID varierar något beroende på vilken bank du har, men kravet på digital identifiering är däremot samma hos alla. Vill du ha mer information eller känner dig osäker på hur du gör kan du kontakta din bank för att få vägledning.

Mobilt BankID är giltigt tre eller fem år

Ett mobilt BankID är oftast giltigt i tre eller fem år, beroende på vilken bank du har. Du ska få information om förnyelse i god tid innan det slutar gälla. Smidigast är då att använda ditt befintliga mobila BankID (innan det hinner gå ut) för att logga in och förnya.

Och då behöver du alltså: en mobil med kamera och NCF-funktion samt pass eller nationellt id.