En flicka med midsommarkrans står och tittar ut över grönska.Det längre midsommarresandet ökade i år jämfört med förra året, enligt Telia Crowd Insights. Det gäller särskilt resorna till Gotland och Arlanda. Foto: ch_ch/Shutterstock.com

Rapporter

Telias tjänst Telia Crowd Insights, som samlar in och analyserar anonymiserad mobil nätverksdata, visar att svenskarna gav sig ut på längre midsommarresor i år än under motsvarande period förra året. Resorna till Gotland och Arlanda sticker ut med ökningar på 40 respektive 50 procent, skriver Telia i ett pressmeddelande.

Telia Crowd Insights samlar in mobil nätverksdata som justeras för att representera Sveriges befolkning. Syftet är att kunna ge en bild över hur vi reser och rör oss i landet, där det huvudsakliga användningsområdet har varit inom stads- och samhällsplanering. Men under pandemin har tjänsten även använts för att kolla hur svenskarna anpassar sina resvanor utifrån myndigheternas rekommendationer, och enligt den senaste analysen från midsommarhelgen är nivåerna fortfarande relativt låga jämfört med hur det såg ut under midsommar 2019. 

Dock så ser man att de längre resorna mellan länen har ökat med 5 procent jämfört med under midsommarhelgen 2020. De kortare resorna har däremot minskat med 2 procent.

Markant ökning av flygresor jämfört med förra året

Telia konstaterar att flygresandet har ökat markant jämfört med förra året. Det tydligaste tecknet är resandet mellan Stockholm och Sigtuna kommun, där alltså Arlanda ligger, som har gått upp med hela 50 procent. Det ska dock tilläggas att det fortfarande är 50 procent lägre jämfört med midsommar 2019.

Ökad aktivitet i Stockholms och Göteborgs innerstad

Telia har även analyserat aktiviteten på midsommarafton, det vill säga hur många som vistas i ett och samma område. I Stockholms centrala delar ökade aktiviteten med 46 procent jämfört med förra året, och i Göteborg med 16 procent. Nivåerna är dock cirka 40 procent lägre om man jämför med midsommarafton 2019.

– Vår analys tyder på att livet så sakta börjar återgå till det normala även om det är en bra bit kvar till nivåerna före pandemin. Det ska bli spännande att studera semesterresandet i sommar och hur hemmajobbandet förändras när många kontor och arbetsplatser ser ut att öppna upp senare i höst, säger Kristofer Ågren, Telias chef för affärsområde dataanalys, i pressmeddelandet.