Kvinna sitter och håller mobil.En majoritet av svenskarna håller sig till samma tillverkare och operativsystem när det är dags att köpa ny mobil, enligt en ny undersökning från Elon. Foto: Prostock-studio/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt en ny undersökning från YouGov, initierad av Elon, är svenskar överlag väldigt trogna sin mobiltillverkare. En majoritet väljer inte bara samma tillverkare när det är dags för ny mobil utan även operativsystem, även om de flesta uppger att de inte tycker att märket på mobilen spelar så stor roll. Det rapporterar Mobil.se.

Undersökningen visar att 64 procent av de tillfrågade väljer att köpa en mobil från samma tillverkare som de haft innan, och 62 procent väljer även samma operativsystem. Bara var fjärde uppger att de har bytt operativsystem någon enstaka gång. 

Fler äldre mobilanvändare som håller sig till det välkända

Lojaliteten till “sitt” operativsystem varierar dock mellan åldersgrupperna. Det är framför allt mobilanvändare över 60 år som helst håller sig till det de känner till. 7 av 10 personer över 60 väljer samma operativsystem när de köper ny mobil, medan motsvarande siffra för åldersgruppen 18–29 ligger på 37 procent.

Vi håller fast vid våra mobiler relativt länge

Enligt undersökningen är vi inte heller så snabba på att byta mobil. 3 procent byter varje år, 13 procent vartannat år och 30 procent vart tredje år. 21 procent byter till ny mobil vart fjärde år, medan 29 procent uppger att de byter mer sällan än så.

Även på den här punkten är det dock skillnad mellan åldersgrupperna. Bland 18–29-åringarna uppger 10 procent att de köper ny mobil varje år, medan samma siffra bland 60-plussarna ligger på blygsamma 1 procent.

Batteri, kamera och lagring viktigt när vi köper ny mobil

Några faktorer som får de flesta att byta mobil är att den har dåligt batteri, är trasig eller inte är lika snabb som förut. Enligt undersökningen är batterikapacitet, kamera och lagringsutrymme de tre viktigaste funktionerna när vi ska välja ny mobil.

Däremot är det få svenskar som köper ny lur för att testa en nyhet på mobilmarknaden. Bara 10 procent byter mobil för att de vill testa nytt, medan 9 procent uppger att de köper en ny mobil för att de helt enkelt har tröttnat på den befintliga.