kvinnas händer är fastkedjade med kodlås vid mobiltelefonOm du är för beroende av mobiltelefonen finns det flera verktyg som kan hjälpa dig att begränsa mobilanvändandet. Foto: Eviart/Shutterstock.com

Rapporter

När mobilen plingar till är vi många som direkt tar upp den, oavsett var vi befinner oss eller om vi tror att det är något viktigt. Men hur ser man till att skärmtiden inte går över styr? PC för alla tipsar om verktyg som hjälper dig att hålla mobilanvändandet på en sund nivå.

Enligt en undersökning från Deloitte uppger en tredjedel att de använder sin telefon för mycket. I värsta fall kan detta övergå i ett missbruk som liknar ett alkohol- eller spelberoende.

Men det finns verktyg som hjälper till att minska skärmtiden. Du som har Iphone med minst IOS 12 har ett verktyg som heter Skärmtid. Vissa av Androids modeller, exempelvis Android 9, har en motsvarighet som heter Digitalt välmående.

Om din telefon inte har något av dessa kan du även ladda ner appar som har liknande funktioner. Ett exempel på en sådan app är ActionDash som finns i Google Play.

Sätt en tidsgräns för olika appar

Det verktygen gör är att hålla koll på hur mycket tid du tillbringar framför mobilskärmen och med olika appar. De låter dig sätta en maxgräns på hur länge du får använda specifika appar och tjänster, eller aktivera andra typer av spärrar. 

Om du når upp i en tidsgräns du satt på en app får du ett meddelande och appen pausas. Då behöver du gå in i Inställningar om du vill låsa upp appen igen.

Stäng av aviseringar och pausa appar

Verktygen visar också antalet aviseringar och gånger du har låst upp telefonen under dagen. Om en viss app distraherar dig mer än andra kan du pausa dem genom att aktivera vad som kallas för Fokusläge i Android.

Att stänga av aviseringar för olika appar och aviseringar är också ett sätt att bli mindre distraherad av vad som händer i telefonen.

Läggdagsläget eller Skärmfri tid låter dig sova ostört

Ett annat exempel är en funktion som sätter telefonen i ett särskilt läge när det är dags att sova, eller om du av andra anledningar inte vill bli störd. Du kan ställa in när det här läget ska starta och när det ska avslutas. När Läggdagsläget eller Skärmfri tid är aktiverat störs du inte av aviseringar, ljudet stängs av och ljuset från skärmen dämpas.

Hos Iphone kan du välja om vissa appar eller telefonsamtal ska vara tillåtna även när det här begränsade läget är aktiverat.