Om Fairphone

Fairphone började år 2010 som en kampanj för hållbar elektronik. År 2013 grundades själva företaget med målet att lansera en etiskt tillverkad smartphone. Idag har företaget över 70 anställda som kommer från jordens alla hörn. Deras målsättning har från början varit att som en community arbeta för miljön och för att elektroniska enheter som smartphones ska vara återvinningsbara.

Rättvisare och mer hållbart

Målet är inte bara arbetet med att tillverka smartphones som är rättvisa och hållbara för miljön. Företaget satsar lika mycket på att arbeta fram nya riktlinjer inom mobilindustrin. Det handlar om allt från bättre arbetsvillkor i leverantörskedjan till att värna om den mänskliga rättigheten att leva i en hälsosam miljö. Fairphone anser att tillverkningen av mobiltelefonen ska ske med återvinningsbara material som är bra för miljön. De vill påverka hela industrin att följa i deras fotspår där mobiler och smartphones ska ha ett längre livsspann med hjälp av rätt uppdateringar och rätt support. I längden ger det mindre avfall och skonar miljön.

Vad skiljer Fairphone från andra tillverkare?

Fairphone har ett program där de uppmuntrar sina kunder att lämna in sina telefoner för återvinning. Materialet kan sedan återanvändas i tillverkningen av nya telefoner. På en marknad där fokus legat på att konstant släppa nya modeller av telefoner har Fairphone slagit in på en annan väg. Det går att byta ut de flesta av telefonens delar och reservdelar säljs i Fairphones butik. Redan när du köper en Fairphone uppmuntras du till att återvinna din gamla smartphone istället för att låta den ligga gömd och glömd i en byrålåda. Du får du en cashback på 400 kronor om du lämnar in en Fairphone och 200 kronor för alla andra märken.

Fairphone Community

Företaget satsar stort på delat ansvar och upplysningsarbete. Deras community har ambassadörer och söker hela tiden efter människor som vill vara med och påverka. Det handlar om att hålla workshops, events och att aktivt delta inom Fairphones community i strävan efter att ändra mobilindustrins slit och släng-mentalitet.