Vilken försäkring ska jag ha till min mobiltelefon?

I regel räcker det med en hemförsäkring med allriskskydd till din mobiltelefon. Allriskskyddet är mer än tillräckligt för de flesta och täcker skador på mer än bara din mobiltelefon.

Hemförsäkring med allriskskydd räcker oftast

När du köper en ny mobiltelefon lyfter många försäljare fram värdet av en extra försäkring. I de flesta fall räcker det dock med en hemförsäkring med allriskskydd, även kallat drulleförsäkring.

Om du är hemma och en olycka inträffar, till exempel att det börjar brinna eller om det blir översvämning, får du ersättning för det. Med en vanlig hemförsäkring är mobiltelefonen dock inte skyddad om du själv skulle bidra till att den skadas. Då behövs ett allrisktillägg.

Tillägget gör att du få ersättning för otursskador även om det är du som bidrar till skadan genom att till exempel råka tappa mobiltelefonen i golvet eller köra den i tvättmaskinen. Du skyddas även om din mobiltelefon blir stulen i hemmet.

Hemförsäkringen täcker inte alla skador utanför hemmet

För olyckor som sker utanför hemmet är det lite lurigare vad hemförsäkringen täcker. Det kan variera hos olika försäkringsbolag. Det är inte säkert att du får ersättning om något händer din mobiltelefon när du är ute på stan, även om det inte var ditt fel.

Tips! Allriskförsäkringen täcker oftast in fickstöld eller om någon stjäl din mobiltelefon ur din väska när du är ute på stan.

Du behöver betala självrisk med en hemförsäkring

Den stora nackdelen med en hemförsäkring med allriskskydd är att du får betala en självrisk om din mobiltelefon går sönder. Självrisken kan variera men brukar vanligtvis vara på 1 500 kronor. På produktförsäkringar är självrisken ofta väldigt låg eller så har du ingen alls. 

Du har nästan alltid garanti

En del säljare argumenterar för att hemförsäkringen inte täcker fabrikations- och funktionsfel, medan produktförsäkringen gör det. Det argumentet håller dock inte eftersom du som kund nästan alltid har en ettårsgaranti som skyddar mot dessa saker. I vissa fall väljer återförsäljaren att försöka laga mobiltelefonen, men i andra fall kan du få en ny telefon. 

Dessutom har du tre års reklamationsrätt om ursprungliga fel skulle visa sig i efterhand.

Produktförsäkring passar dig som är lite mer oförsiktig

Eftersom en hemförsäkring inte täcker alla situationer utanför hemmet kan en extra produktförsäkring vara bra för dig som är lite mer oförsiktig. Det passar även dig som vistas i miljöer där din mobiltelefon lätt kan råka ut för skador.

Men innan du tecknar en extra försäkring bör du ta reda på vad försäkringen täcker för att se om den täcker något som din nuvarande hemförsäkring inte gör. Du bör även ta reda på vad den kostar och hur mycket du kan få i ersättning för att se om den passar dig.

Du måste även hålla koll på hur länge försäkringen gäller. När din mobiltelefon bli äldre och sjunker i värde är det inte alltid värt att ha en extra produktförsäkring. 

Hur ersätts en skadad eller stulen mobiltelefon?

Hur din mobiltelefon ersätts om den skadas eller blir stulen beror på vilken försäkring du har. I de fall där mobiltelefonen går att laga försöker försäkringsbolaget göra det. Om det däremot inte är möjligt får du ersättning i pengar eller en utbytesmobil.

Vad innebär åldersavdrag?

När försäkringsbolaget räknar ut vilken ersättning du ska få tittar de på vad en likvärdig mobil kostar i dag. De tar även hänsyn till mobiltelefonens ålder och gör avdrag på din ersättning. Ju äldre mobilen är, desto högre blir avdraget. Det kallas för åldersavdrag. Hur stort åldersavdraget är varierar hos olika försäkringsbolag.

Hos en del försäkringsbolag kan åldersavdraget vara hela 50 procent det första året. Efter åldersavdraget dras din eventuella självrisk bort för att få fram din slutgiltiga ersättning.

Exempel: Johans mobiltelefon går sönder efter ett år och försäkringsbolaget har kommit fram till att han ska få ersättning för den trasiga mobiltelefonen. En likvärdig mobiltelefon kostar 10 000 kronor, åldersavdraget är 50 procent och självrisken är 1 500 kronor. Det innebär att Johan får tillbaka 3 500 kronor i ersättning.