Hur fungerar garantin på mobiltelefoner?

Om du har garanti på din mobiltelefon skyddar den mot skador som fanns när du köpte mobiltelefonen. Alla ursprungliga skador och fel upptäcks inte från början. Garantin på mobiltelefoner är frivillig och brukar gälla i ett år.

Till skillnad från en försäkring skyddar garantin inte mot skador som kan uppstå på grund av olyckor eller att du är oaktsam. Garantin skyddar bara mot fel som fanns från början. Det är nämligen inte säkert att alla fel visar sig på en gång. Några exempel på garantiärenden är om en knapp inte fungerar eller om mjukvaran börjar krångla.

Om din mobiltelefon har något fel som går på garantin kan du få mobilen reparerad eller utbytt mot en ny.

Garantin är inte lagstadgad

De allra flesta återförsäljare erbjuder garanti på sina mobiltelefoner. Det är dock inget som är lagstadgat utan det är upp till varje försäljare att själv erbjuda sina kunder garanti. Garantin fungerar som ett extra skydd för konsumenten.

Men även om garantin inte är lagstadgad har konsumenten alltid rätt att reklamera en vara, enligt Konsumentköplagen. Reklamationsrätten är på tre år och ger dig rätten att lämna tillbaka eller kräva reparation av en vara som var trasig eller defekt vid köpet.

Hur lång är garantin?

Hur lång garantin är på mobiltelefoner varierar mellan olika återförsäljare och modeller. De allra flesta modeller och återförsäljare har en garanti på ett år, men i vissa fall kan den vara upp till två år. Det är upp till varje enskild återförsäljare att bestämma hur lång den ska vara.

Garantin kan aldrig ta ifrån dig dina rättigheter

Det är återförsäljaren som bestämmer garantins omfattning. Garantin kan dock aldrig ge dig sämre rättigheter än vad som står i konsumentlagstiftningen. Du har exempelvis rätt att reklamera ett ursprungligt fel inom tre år enligt reklamationsrätten även om din garanti löper ut efter ett år.

Har jag garanti på begagnade mobiltelefoner?

Om du har garanti på begagnade mobiltelefoner beror på vad återförsäljaren erbjuder. Det finns återförsäljare som erbjuder garanti även på begagnade mobiltelefoner.

Hur lång garantin är på begagnade mobiltelefoner varierar, men även på begagnatmarknaden är det vanligt med garantier på ett år. Garantin skapar en extra trygghet för dig om det visar sig att mobiltelefon inte fungerade som det var tänkt.

Tvister kan anmälas till ARN

Om det skulle uppstå en tvist mellan dig som konsument och återförsäljaren om vad som är ett garantiärende och inte bör ni alltid försöka komma fram till en lösning. Om det inte går kan du som konsument ta kontakt med Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

ARN är en myndighet som hjälper till att lösa tvister mellan konsumenter och företag. ARN:s beslut i ärenden är rekommendationer som de flesta företag följer.