Köpa mobiltelefon utomlands

Det viktigaste att tänka på när du köper en mobiltelefon utomlands är att den har stöd för frekvensbanden som används i Sverige. Du vill inte heller köpa en operatörslåst mobiltelefon. Då kan du bara använda abonnemang och kontantkort från den operatören. Det blir särskilt problematiskt om operatören inte finns i Sverige.

Mobiltelefonen måste stödja frekvensbanden

Innan du köper en mobiltelefon utomlands är det viktigt att du tar reda på om den är kompatibel med svenska mobilnät. För att en mobiltelefon ska fungera måste den ha stöd till frekvensbanden som finns i ett land. Problemet är att det inte finns någon internationell standard, vilket innebär att alla telefoner inte fungerar i hela världen. Olika länder och operatörer använder sig av olika frekvensband.

Vad gäller inom EU?

När du köper en mobiltelefon inom EU behöver du aldrig fundera på om mobiltelefonen har stöd för frekvensbanden som används i Sverige. Inom EU är nämligen alla frekvensband samordnade. Det innebär att om du köper en mobiltelefon i ett annat EU-land kan du vara säker på att den även fungerar i Sverige.

Mobiltillverkarna kan förvisso inte alltid garantera att en mobiltelefon som är köpt utomlands fungerar i Sverige, men i praktiken brukar det sällan vara några problem. Det gäller oavsett om mobiltelefonen är köpt i ett annat EU-land eller i till exempel Nordamerika.

Mobiltelefonen får inte vara operatörslåst

Något annat du bör vara uppmärksam på när du köper en mobiltelefon utomlands är att den inte är operatörslåst. Med operatörslåst menas alltså att du bara kan använda abonnemang och kontantkort från operatören som mobiltelefonen är låst till. Och är mobiltelefonen låst till en operatör som inte finns i Sverige kan du ju inte använda telefonen här.

Kan man utnyttja garantin om mobiltelefonen är köpt utomlands?

Nej, det är inte säkert att garantin gäller om mobiltelefonen är köpt utomlands. Så det är något du måste kolla upp innan köpet går igenom. Är mobilen köpt i ett annat EU-land brukar det dock inte vara några problem att utnyttja garantin i Sverige, utan du ska i de flesta fall bara behöva visa upp ditt kvitto och garantibevis.

Men även om garantin gäller kan det ibland vara svårt att laga en trasig mobiltelefon i Sverige. Om telefonen inte finns på den svenska marknaden är det inte säkert att det finns reservdelar eller den kompetens som krävs för att laga den.

Du kan behöva köpa en ny laddare till mobiltelefonen

Runt om i världen används olika eluttag. Om du exempelvis köper din mobiltelefon i Storbritannien används ett annat eluttag än i Sverige. Det innebär att laddaren för mobiltelefonen ser annorlunda ut än på den svenska marknaden. Därför kan du bli tvungen att köpa en ny laddare om den som ingår inte fungerar i Sverige.

Tips! Om du inte vill köpa en ny laddare kan du använda en adapter som passar i svenska eluttag.

Utbudet av mobiltelefoner är större utomlands

Många gånger kan det löna sig att köpa mobiltelefonen utomlands. Utomlands är utbudet nämligen större. En del mobiltillverkare väljer att bara lansera sina mobiltelefoner på vissa marknader, och då händer det att Sverige kan väljas bort.

Tips! Du behöver inte resa utomlands för att köpa en ny mobiltelefon. Du kan även beställa den mobiltelefon du vill ha och få den hemskickad.

I många länder är mobiltelefoner billigare än i Sverige, så du kan även spara en del pengar på att köpa mobiltelefonen utomlands.