Vad ska jag tänka på om jag köper mobiltelefon utomlands?

Det viktigaste att tänka på när du köper en mobiltelefon utomlands är att den har stöd för frekvensbanden som används i Sverige. Du vill inte heller köpa en operatörslåst mobiltelefon. Då kan du bara använda abonnemang och kontantkort från den operatören. Det blir särskilt problematiskt om operatören inte finns i Sverige.

Mobiltelefonen måste stödja frekvensbanden

Innan du köper en mobiltelefon utomlands är det viktigt att du tar reda på om den är kompatibel med svenska mobilnät. För att en mobiltelefon ska fungera måste den ha stöd till frekvensbanden som finns i ett land. Problemet är att det inte finns någon internationell standard, vilket innebär att alla telefoner inte fungerar i hela världen. Olika länder och operatörer använder sig av olika frekvensband.

Den kinesiska mobiltillverkaren Xiaomi har exempelvis inte stöd för det vanliga 800 MHz-bandet som används i Sverige. Det gör det svårt att använda mobiltelefonen på den svenska glesbygden där frekvensbandet är vanligt. Xiaomis mobiltelefoner har dock stöd för andra frekvensband som används i Sverige

Inom EU gäller samma standard

När du köper en mobiltelefon inom EU behöver du aldrig fundera på om mobiltelefonen har stöd för frekvensbanden som används i Sverige. Inom EU är nämligen alla frekvensband samordnade. Det innebär att om du köper en mobiltelefon i ett annat EU-land kan du vara säker på att den även fungerar i Sverige. Även om mobiltillverkarna inte alltid kan garantera att en mobiltelefon som är köpt utomlands fungerar i Sverige brukar det inte vara några problem i praktiken. Det gäller oavsett om mobiltelefonen är köpt i ett annat EU-land eller i till exempel Nordamerika.

Mobiltelefonen får inte vara operatörslåst

En annan sak du måste vara uppmärksam på när du köper en mobiltelefon utomlands är att den inte är operatörslåst. Om den är det innebär det att du bara kan använda abonnemang och kontantkort från operatören som mobiltelefonen är låst till.

Om en mobiltelefon är låst till operatören AT&T kan du exempelvis inte använda den i Sverige eftersom operatören inte finns här.

Se till att köpa en mobiltelefon som inte är operatörslåst så slipper du allt krångel med att försöka låsa upp den när du kommer hem.

Det är inte säkert att du kan utnyttja garantin om mobiltelefonen är köpt utomlands

Vare sig du köper en mobiltelefon i Sverige eller utomlands är det många återförsäljare som erbjuder en garanti på sina mobiltelefoner. När det gäller garantin är det dock inte säkert att den gäller om mobiltelefonen är köpt utomlands. Det är därför något du bör ta reda på.

Det brukar däremot inte vara några problem att utnyttja garantin i Sverige så länge mobiltelefonen är köpt i ett annat EU-land. Du behöver bara kunna visa upp ditt kvitto och garantibevis.

Men även om garantin gäller kan det ibland vara svårt att laga en trasig mobiltelefon i Sverige. Om telefonen inte finns på den svenska marknaden är det inte säkert att det finns reservdelar eller den kompetens som krävs för att laga den.

Du kan behöva köpa en ny laddare till mobiltelefonen

Runt om i världen används olika eluttag. Om du exempelvis köper din mobiltelefon i Storbritannien används ett annat eluttag än i Sverige. Det innebär att laddaren för mobiltelefonen ser annorlunda ut än på den svenska marknaden. Därför kan du bli tvungen att köpa en ny laddare om den som ingår inte fungerar i Sverige.

Tips! Om du inte vill köpa en ny laddare kan du använda en adapter som passar i svenska eluttag.

Utbudet av mobiltelefoner är större utomlands

Många gånger kan det löna sig att köpa mobiltelefonen utomlands. Utomlands är utbudet nämligen större. En del mobiltillverkare väljer att bara lansera sina mobiltelefoner på vissa marknader, och då händer det att Sverige kan väljas bort.

Tips! Du behöver inte resa utomlands för att köpa en ny mobiltelefon. Du kan även beställa den mobiltelefon du vill ha och få den hemskickad.

Du kan även spara en del pengar genom att köpa mobiltelefonen utomlands. I många länder är mobiltelefoner nämligen billigare än i Sverige.