Är det lagligt att avlyssna någons mobiltelefon?

Nej, det är inte lagligt att avlyssna någon annans mobiltelefon. Den som avlyssnar en annans mobiltelefon utan tillåtelse kan dömas för olovlig avlyssning.

För att avlyssna en annans mobiltelefon krävs någon form av utrustning eller app. Den som avlyssnar en annan mobiltelefon på det sättet med teknisk utrustning gör sig skyldig till brott. Personen i fråga kan dömas för olovlig avlyssning, vilket ger böter eller fängelse i upp till två år.

Tänk på! Det är inte olagligt att avlyssna en annan persons mobiltelefon om personen har givit sitt medgivande.

Det är inte själva tekniken i sig som är olaglig, utan det är hur den används. Av den anledningen är det fritt fram att sälja olika spionprogram, men olagligt att använda dem.

Spionprogram och appar kan installeras i telefoner för avlyssning

I dag finns det flera olika spionprogram och appar som kan köpas för att avlyssna en mobiltelefon. Programmen laddas sedan ned på mobiltelefonen som ska avlyssnas.

Det finns fall där föräldrar har installerat spionprogram i sina barns mobiltelefoner. En del menar att det gör det möjligt att hålla koll på sitt barn. Även om en förälder installerar ett spionprogram i all välmening gör sig personen fortfarande skyldig till brott.

Så kan din mobiltelefon avlyssna dig

Det är många som har upplevt det oförklarliga sambandet där ett samtal resulterar i annonser på diverse webbsidor och sociala medier. Det har fått många att fundera på om våra mobiltelefoner lyssnar på våra samtal. Det är svårt att se en direkt koppling där ett samtal resulterar i annonser.

En förklaring kan vara att många appar frågar efter mikrofonbehörighet. Den som inte aktivt tackar nej kommer då låta appen få tillgång till mikrofonen. Om du sedan inte stänger av appen kommer mikrofonen att vara aktiv i bakgrunden och kunna lyssna på dig.

Stäng av mobiltelefonens mikrofon

Om du inte vill att dina appar ska få tillgång till din mikrofon kan du välja att stänga av den. I din mobiltelefon kan du se vilka appar som har tillgång till din mikrofon. Därifrån kan du även välja att stänga av mikrofonbehörigheten.

I en Iphone ser du vilka appar som har tillgång till mikrofonen genom att gå till Inställningar, Integritetsskydd och Mikrofon.

I en Android går du till Inställningar, Appar, Behörighet och väljer sedan Mikrofon.

Får polisen avlyssna någons mobiltelefon?

Ja, polisen har i vissa fall rätt att avlyssna någon annan persons mobiltelefon. Det kallas för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, HAK, och innebär att polisen lyssnar på, spelar in eller läser en persons meddelanden och samtal, antingen över telefon eller internet.

Även om polisen har möjlighet att avlyssna någons mobiltelefon är det bara tillåtet vid vissa tillfällen. Hemlig avlyssning får bara användas om personen som polisen avlyssnar är skäligen misstänkt för ett brott som kan generera fängelse i minst två år.

Tänk på! Polisen har även rätt att avlyssna dig som inte är misstänkt för något brott om personen du pratar med är det.

En person som är skäligen misstänkt för ett brott ska alltid meddelas om detta på ett förhör.

Det krävs tillstånd för hemlig avlyssning

För att polisen ska få tillstånd att utöva hemlig avlyssning måste en åklagare skicka in en ansökan som godkänns av domstol. Tillståndet ges bara under en begränsad tid, men inte längre än en månad från det att tillståndet beviljades.