Mobiltelefoner ligger på rad på bord i en butik.Enligt den nya konsumentköplagen är det säljaren som har bevisbördan om ett fel uppkommer på en vara inom två år. Foto: bodnar.photo/Shutterstock.com

Artiklar

Sedan den 1 maj 2022 är det en ny konsumentköplag som gäller. Den ger kunden större rättigheter att reklamera fel på varor och tjänster. Förhoppningsvis kommer den nya lagen leda till att konsumenter oftare får rätt i tvister, skriver Kamera & Bild.

Den konsumentköplag som vi har haft fram till nu sattes i kraft år 1990. Sedan dess har tekniska produkter och tjänster förändrats en hel del. Den gamla lagen var med andra ord rätt utdaterad.

Därför har nu en ny konsumentlag trätt i kraft, som ger flera fördelar för dig som konsument.

Förlängd omvänd bevisbörda

En av förändringarna i den nya lagen har att göra med bevisbördan vid reklamation. Enligt den tidigare lagstiftningen sågs fel och problem hos en vara som ursprungliga om de uppkom inom sex månader från köpet. Om det uppkom fel efter sex månader var köparen tvungen att bevisa att felen beror på säljaren.

Nu har den omvända bevisbördan förlängts till två år. Så om det uppkommer fel på en vara du köpt inom två år är det säljaren som måste bevisa att det är du som köpare som har orsakat felet.

Om du till exempel har köpt en mobiltelefon och den slutar fungera efter ett och ett halvt år är det alltså säljaren som måste bevisa att felet inte är ursprungligt.

Nya regler för digitala tjänster

I den nya lagen har det också tillkommit regler för digitala tjänster. Även här har det blivit en förlängd omvänd bevisbörda, som nu ligger på ett år. Man får alltså större möjligheter att reklamera programvaror och streamingtjänster.

Det innebär att företag inte har samma möjlighet att friskriva sig med långa och svårlästa avtal.

Konsumentköplagen säger också att säljaren måste erbjuda uppdateringar som krävs för att en vara eller tjänst ska stämma överens med det ursprungliga avtalet. Det gäller då till exempel datorer och mobiltelefoner.