HTC på en tidigare utställning i Taiwan. Foto: TK Kurikawa / Shutterstock

Rapporter

HTC som tidigare har varit en ledande tillverkare inom smarta telefoner kämpar för sin överlevnad. Under året har det skett stora nedskärningar i personal, kombinerat med sjunkande försäljning har det fått många att spekulera i tillverkarens konkurs. 

HTC har hittills inte annonserat några större förändringar, med undantag för ett byte av vd och minskad personalstyrka. Företagets försäljning visar dock på stora problem, då deras senaste telefonmodeller inte sålt i närheten av deras konkurrenter. Detta trots att de flesta recensenter har varit mycket positiva till de senaste modellerna. 

HTC har gått från ledande till eftersläntrare 

Något som förvånar många experter är hur HTC har gått från en ledande innovatör till att kämpa för sin överlevnad. Techradar beskrev tillverkaren i samband med deras nedskärningar som en tidigare ledande Android tillverkare. 

HTC har under åren producerat många uppmärksammade telefonmodeller, som även har sålt bra i hela världen. I dagsläget har dock detta ändrats, företaget har enligt experter producerat mycket lovande telefoner, som helt enkelt inte fått tillräcklig publicitet. 

Tänk på! Enligt de flesta mobilexperter har HTC fortsatt producera högkvalitativa telefoner, men helt enkelt saknat den publicitet som krävs för att locka kunderna. 

Trots att telefonerna har visat sig vara av hög kvalité till ett lågt pris så sviker kunderna. Detta är i stor utsträckning en följd av att Samsung och Apple har fått en position som gör att de tar extremt mycket av den mediala uppmärksamheten på telefonmarknaden. 

Tillverkaren har ännu inte meddelat några större förändringar 

Trots den uppenbara kris som HTC befinner sig i har de hittills inte kommunicerat hur problemen ska lösas. Hittills har enbart krisåtgärder som ledningsbyte och personalnedskärningar skett, vilket troligtvis inte räcker för att göra företaget konkurrenskraftigt. 

Många spekulerar nu i att tillverkaren kan avsluta sin mobilproduktion helt för att fokusera på sin verksamhet inom VR.