Vad säger konsumentköplagen om mobiltelefoner?

Konsumentköplagen gäller när du köper varor, såsom en mobiltelefon, från ett företag. Det innebär att företaget behöver åtgärda eventuella fel som du hittar med din mobiltelefon. Men konsumentköplagen gäller inte hur länge som helst och det blir dessutom svårare att få hjälp ju längre tid som gått.

Vad är konsumentköplagen?

När ett företag säljer en vara till en konsument träder konsumentköplagen in. Konsumentköplagen står alltid på konsumentens sida, vilket innebär att företag som säljer varor inte får ge sämre villkor än vad som står i lagen.

Det betyder alltså att när du köper en mobiltelefon så kräver konsumentköplagen att den säljs till dig för minst lika bra villkor som står att läsa i konsumentköplagen. Om företaget skulle brista i sina villkor bryter de mot lagen.

Visste du? Konsumentköplagen gäller även varor som säljs till sänkt pris.

Om det exempelvis skulle visa sig att mobiltelefonen du köpt är trasig eller har fel på sig är företaget tvingade att erbjuda en likvärdig vara eller reparation som ersättning. Om ersättning inte finns kan företaget i stället erbjuda dig ett prisavdrag.

I vissa fall kan du även kräva pengarna tillbaka.

Vad säger konsumentköplagen om mobiltelefonen behöver reparation?

Om mobiltelefonen är trasig är det viktigt att du anmäler felet så snart som möjligt. Annars riskerar du att förlora rätten att kräva exempelvis reparation av företaget.

Tänk på! Om mobiltelefonen är trasig måste du anmäla det inom två månader från det att du upptäckte felet.

I första hand brukar företaget kostnadsfritt försöka reparera felet. I andra hand kan du få en ny mobiltelefon. Du kan föreslå vilken lösning du själv föredrar, men om det blir väldigt dyrt för företaget att ge dig en ny telefon brukar de försöka reparera felet i stället.

Om du inte kan få en ny mobiltelefon och företaget inte heller kan reparera felet kan du även få ett prisavdrag som motsvarar det fel du har hittat. I vissa fall kan du också få häva köpet av mobiltelefonen om ingen annan lösning presenteras.

Vad säger konsumentköplagen om ångerrätt för mobiltelefon?

Viktigt att tänka på är att ångerrätten, det vill säga rätten att ångra ett köp, bara gäller i 14 dagar. Du har alltså 14 dagar på dig att ångra ett köp från och med inköpsdatum.

Hur länge gäller konsumentköplagen för mobiltelefoner?

Konsumentköplagen gäller från dagen du köper mobiltelefonen och upp till tre år. Den gäller faktiskt även om varan i fråga saknade garanti eller om garantin gått ut.

Men tänk på att ju längre tiden går från inköpsdatum, desto svårare är det att få hjälp med ditt ärende.

Mindre än sex månader

Om det har gått mindre än sex månader från inköpsdatum kommer alla fel att automatiskt bli företagets ansvar. Det innebär att du bara behöver påvisa att mobiltelefonen har ett fel, inte orsaken till felet. Det blir alltså företagets ansvar att reparera din mobiltelefon eller på annat sätt ersätta dig.

Den enda anledningen till att ett företag slipper ansvar är om de kan bevisa att felet är normalt, med hänsyn till varans skick. 

Mer än sex månader

Om det har gått mer än sex månader blir det svårare att få hjälp från företaget, trots att konsumentköplagen står på din sida. För att företaget ska behöva ta ansvar för din mobiltelefon efter sex månader behöver du kunna bevisa att felet du hittat fanns i mobiltelefonen redan när du köpte den.

Mer än tre år

Om det har gått mer än tre år gäller inte längre den så kallade reklamationsrätten. Det innebär att om du inte har någon garanti på din mobiltelefon som sträcker sig längre än tre år så är det inte företagets ansvar att hjälpa dig.

Dags att köpa ny mobiltelefon? Jämför mobiltelefoner här.

Dokumentera eventuella fel noga

För att kunna få hjälp med eventuella fel på din mobiltelefon är det viktigt att du dokumenterar felen noga. Om det är yttre skador kanske du kan få hjälp av en vän eller familjemedlem att fota felet exempelvis.

God dokumentation gör ofta att ditt ärende går snabbare. Det blir också lättare för företaget att avgöra om felet ligger hos dem och vad de i sådana fall kan göra för att hjälpa dig, i enlighet med konsumentköplagen.

När gäller konsumentköplagen inte?

Konsumentköplagen gäller inte när du har köpt en vara av en privatperson eller när du har köpt till ditt företag eller enskilda firma. 

Tips! Om du har köpt en mobiltelefon av en privatperson kan köplagen gälla i stället för konsumentköplagen.

Konsumentköplagen gäller inte heller vid köp av vissa större föremål, såsom bostäder eller leasing av bilar.