Vilka lagar och regler rör mobiltelefoner?

Det finns en mängd olika lagar och regler som rör mobiltelefoner. Du får bland annat inte prata i handhållen mobiltelefon när du kör motordrivet fordon. Den som gör det riskerar stränga böter. Förutom det som står i lagen finns det både skolor och sjukhus som har egna regler kring mobiltelefoner.

Det är inte tillåtet att hålla i mobiltelefonen i trafiken

När du kör ett motordrivet fordon får du inte hålla din mobiltelefon, eller annan kommunikationsutrustning, i handen. Gör du det kan du få böter på 1 500 kronor. Du får dock använda din mobiltelefon under färden så länge du kan köra ditt fordon på ett säkert sätt. Du kan till exempel fästa telefonen i en mobilhållare.

Om du vill prata i mobiltelefonen när du kör kan du exempelvis använda en handsfree eller koppla upp mobiltelefonen mot bilen och prata via bilens mikrofon och högtalare. Behöver du använda mobilens GPS bör du stanna innan du slår in din adress.

Mobiltelefoner berörs av lagen om elektronisk kommunikation

Lagen om elektronisk kommunikation, LEK, handlar om vilka rättigheter en konsument har vid köp av olika kommunikationstjänster. Lagen har ingen direkt koppling till just mobiltelefoner men berör tjänsterna som används i en mobiltelefon.

Exempelvis säger lagen att en operatör måste kunna ha sina priser, taxor och villkor tillgängliga för konsumenten. Du har rätt att få en specificerad räkning för exempelvis dina samtal, din surf och dina skickade meddelanden med din mobiltelefon.

Enligt LEK är en operatör även skyldig att erbjuda olika spärrtjänster för att kontrollera kostnaderna för mobilanvändningen. Det kan exempelvis vara möjligheten att spärra vissa typer av nummer eller spärra möjligheten att surfa utomlands. Spärrarna ska dessutom vara avgiftsfria.

Skolor kan ha egna regler om mobiltelefoner

Flera skolor i Sverige har egna regler för mobiltelefoner. Eftersom skolorna sätter sina egna ordningsregler kan skolorna själva välja att förbjuda mobiltelefoner under skoltid. Enligt skollagen måste ordningsreglerna dock tas fram tillsammans med eleverna. Men i slutändan är det rektorn som har det slutgiltiga ordet.

Om en elev använder mobiltelefonen under skoltid och det stör de övriga eleverna har läraren även rätt att mobiltelefonen ifrån eleven enligt Skollagen. Det gäller alla föremål som stör. De andra eleverna har nämligen rätt till en trygg miljö med god arbetsro.

Mobiltelefonen ska senast lämnas tillbaka till eleven i slutet på skoldagen. Men om samma elev gång på gång använder sin mobiltelefon på ett sätt som stör andra elever finns det möjlighet att behålla mobiltelefonen i upp till fyra dagar. Läraren måste dock informera elevens vårdnadshavare om omhändertagandet.

Användning av mobiltelefoner på sjukhus kan begränsas

På landets sjukhus är det vanligt med regler för användningen av mobiltelefoner. På många sjukhus finns tydliga restriktioner för var mobiltelefoner får användas. Exakt hur strikta sjukhusen är varierar dock runt om i landet.

En del avdelningar kan ha totalförbud mot mobiltelefoner eftersom det finns en risk att strålningen stör ut medicinsk utrustning, vilket kan leda till mycket allvarliga situationer. Det finns exempel där bland annat operationsbord har höjts och sänkts på grund av mobiltelefoner.